Inredning till hotellrum är vårt största enskilda produktområde. Möblerna tangerar ofta konstruktionsmässigt våra mer standardiserade skåpprodukter med den skillnaden att vi tillför fler typer av tjänster vid hotellprojekt.

Det vanligaste är olika upplägg för logistik och leverans. Vi samordnar och tillhandahåller stoppade och klädda paneler, glas och produkter av plåt och stål. Vår ambition är alltid att tillhandahålla en komplett produkt och att vår kund ska kunna känna trygghet genom att förhålla sig till en leverantör.
På senare år har det blivit vanligare med prefabricerad el och i dagsläget levererar vi majoriteten av våra produkter till hotell på det sättet. Det innebär en stor förenkling i samordningen med byggets el-entrepenör. och gör att vi kan minimera tiden för installation. Våra el-installationer levereras färdigt besiktade och godkända med fullständig dokumentation. Våra el-projektörer har stor vana och kunskap kring de speciella krav som ställs i olika nordiska länder. All el-installation utförs av behöriga elektriker

Taggar: