En idé född för över femtio år sedan
blev ett framgångskoncept

Space historia började för över femtio år sedan. Med all den erfarenhet som alla åren har gett så besitter Space idag en stor kunskap inom vårt produktområde.

Företaget grundades 1958 i Svartöstan, Luleå. Sedemera flyttades verksamheten till Sunderbyn. Där fortsatte tillverkningen mer eller mindre oförändrad fram till 1997. Under denna tidsperiod tillverkades snickerier till byggindustrin och båtfabrikanter. Företaget drevs på ett sådant sätt att Siverts Snickerifabrik fick ett gott renommé.

1997 fick företaget nya ägare. De följande åren ökade omsättningen snabbt och företaget omvandlades till ett industriföretag. Det största steget i denna omvandling var beslutet att år 2001 flytta till nya lokaler i Öjebyn. Där fanns förutsättningar för en expansion i kombination med en färdig maskinpark med kringutrustning. Succesivt efter flytten till Öjebyn riktades nyinvesteringar och produktionsmix mot möbler och inredningar av skrivbaserade material. Sedan dess har majoriteten av produkterna bestått av skåp och andra typer av planmöbler.

Sedan 2011 ägs företaget av Concentus i Kalix AB. Verksamheten som idag är placerad i Kalix, förfogar över en av Skandinaviens mest moderna maskinparker. Kunder idag utgörs huvudsakligen av prefabricerande hustillverkare, byggföretag, hotell och fastighetsägare.