Hög kvalitet.
Hållbart fokus.

Vi har höga krav på oss själva. Det genomsyrar hela organisationen och driver oss ständigt framåt mot nya mål. Produkter från Space uppfyller högt ställda krav för ett hållbart byggande ur ett långsiktigt perspektiv.

Vår fabrikslokal uppfyller högt ställda krav avseende buller, damm, energibesparing, belysning och produktionslayout. Tillsammans med den moderna maskinparken resulterar detta i en anläggning i toppklass. Produktionsprocessen är utformad enligt principer med utgångspunkt i ”Lean Production”. En stor del av vårt åtagande består i att säkerställa funktionen och utförandet på de produkter vi levererar.

Vi gör alla konstruktioner i 3D-cad och inhämtar uppgifter från beställare, andra leverantörer och entreprenörer för att vår produkt ska vara så färdig som möjligt vid leverans. Vår ambition är alltid att vår produkt ska vara en perfekt legobit i processen.

För samtliga produkter vi tillverkar ingår dokumentation av utförande och övriga data, i enlighet med vårt kvalitetssystem. Samtliga dokument; ritningar, produktionsunderlag, handskisser, fraktsedlar, leverantörsfakturor etc. kopplas mot ordern i vårt affärssystem. Detta ger oss spårbarhet och möjlighet till återkoppling, för att vid behov kunna ersätta en produkt med en helt identisk. En fördel som vi ofta haft nytta av då våra inredningar har lång livslängd.