Kök med möjligheter

Vi producerar köksmoduler i form av ett komplett, monterat kök, levererat på lastbil. Efter avlastning rullas köket in på plats, det passas in och ansluts sedan till el, vatten och avlopp.

Genom ett samarbete med vårt systerföretag (Part Construction AB) så kan vår köksmodul också enkelt dockas mot Parts badrumsmodul.

 Standardkulörer

 Broschyr köksmoduler