Uppdragsinredning – kundanpassade möbler

Inredning till tex hotellrum är ett av våra produktområden. Möblerna tangerar ofta konstruktionsmässigt våra mer standardiserade skåpprodukter med den skillnaden att vi tillför fler typer av tjänster vid hotellprojekt. Vi samordnar logistik och tillhandahåller stoppade och klädda paneler, glas, belysningar och produkter av plåt och stål.

Vi har alltid ambitionen att göra våra möbler så färdiga som möjligt från fabrik. Exempel på detta är:

Måttagning

Måttagning på plats och tillverkning utav möblerna utifrån aktuella förutsättningar. Vi skickar egen personal för att kontrollera och ta mått. Då får vi även möjlighet att säkerställa passagemått för in-transporter mm.

Elinstallationer

Färdigmonterade elinstallationer. Vi har mycket god resurs för prefabricerade elinstallationer som vi utför i samarbete med avdelningen för el-prefab på vårt systerföretag Part Construction AB.

Märkning

Vi har ett utarbetat system för märkning som säkerställer en enkel logistik på byggplatsen.

Urtag

Färdiga urtag för t ex golvsockel och eluttag. Mycket viktig detalj som annars riskerar att skapa stort merarbete vid montage.

Montagesystem

Genomtänkt montagesystem med mallar och fästmaterial. Vi söker alltid efter lösningar för att standardisera och motverka behovet av manuell måttagning vid montaget.

Montageplanering

Rätt antal produkter i förhållande till montageetapper. För att förenkla hanteringen och minimera risken för skador är det viktigt att så snabbt som möjligt få in produkterna till rätt rum. Därför lastar vi våra transporter på ett sätt som anpassas mot montageplaneringen.

Genomarbetad beredning

Vi ritar alltid upp våra produkter i 3D-Cad och överför informationen via nätverk till produktionen. Därigenom minimerar vi risken för misstag vid informationsöverföringen. Genom att använda 3D-Cad så kan vi även säkerställa mått och funktioner på ett tidigt stadium.

Dokumentering

Eftersom våra möbler har en lång livslängd är det viktigt att dokumentera all information för framtida kompletteringar. Vårt sätt att bereda och dokumentera våra produkter ger oss möjlighet, att utan utredningsarbete, ersätta produkter med en identisk vid skada eller liknande.