Space är leverantör av den skåpsinredning som sätts i sjukhusprojektets alla typer av vårdrum, serviceutrymmen, allmänna ytor och kök.

Till det levereras också extra anpassad inredning till avdelningar med specialmiljöer som till exempel inredning i rum avsett för magnetröntgenutrustning – med dess specifika krav, labb, medicin, forskning och utveckling, intensivvård och en hel del miljöer därtill.

Inredningen produceras på vår fabrik i Kalix och skickas sedan till byggarbetsplatsen, efter en avtalad leveransplan, och monteras kontinuerligt på plats av oss.

Här kan ni också läsa lite mer om hur Stockholms läns landsting resonerat kring inredningen och vilka paket som behövts.